سروشان صنعت فلزات سخت

خط ویژه

۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۴

ورق

نام کالا
کارخانه
واحد فروش
ضخامت ورق
قیمت
سفارش
کره
کیلوگرم
30
۲۹۵,۰۰۰ ریال
کره
کیلوگرم
35
۳۱۵,۰۰۰ ریال
کره
کیلوگرم
40
۲۹۵,۰۰۰ ریال
کره
کیلوگرم
45
۳۳۰,۰۰۰ ریال
کره
کیلوگرم
50
۳۲۵,۰۰۰ ریال
کره
کیلوگرم
60
۲۹۰,۰۰۰ ریال
کره
کیلوگرم
10
برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
کره
کیلوگرم
12
برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
کره
کیلوگرم
15
برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
کره
کیلوگرم
20
برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
کره
کیلوگرم
25
برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
کره
کیلوگرم
30
برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
1 2 3 4 28 29 30
با تکمیل اطلاعات زیر با مدیریت فروش در ارتباط باشید