لوله آهنی

 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 3 قطر لوله : "12 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 10 قطر لوله : "10 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 10 قطر لوله : "40 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 10 قطر لوله : "28 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 8 قطر لوله : "32 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 6 قطر لوله : "24 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 8 قطر لوله : "18 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 2 قطر لوله : "5 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 6 قطر لوله : "6 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 4/2 قطر لوله : "10 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 4 قطر لوله : "10 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
 • لوله درزدار

  برای دریافت قیمت با ۹۱۰۰۶۳۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید
  واحد فروش : کیلوگرم ضخامت لوله : 3/73 قطر لوله : "10 طول لوله : 6متر
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6
سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.