معرفی ST52 | قیمت روز st52 | چرا سازه های فولادی باید رنگ شوند؟ | معرفی رنگ برای فولاد st52

معرفی ST52 | قیمت روز st52

قیمت روز ورق فولادی st52 |a516

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت های فولادی

معرفی ST52 | قیمت روز st52 چرا سازه های فولادی باید رنگ شوند؟ | معرفی رنگ برای فولاد st52 |خرید و فروش ورق های فولادی شرکت فولاد سخت

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی یکی از مطالب مهم و پر کاربرد در نظام مهندسی می‌باشد.

از آنجایی که ترکیب آهن و آلیاژهای فولادی با اکسیژن باعث زنگ زدی می شوند.

بخش های مختلف فولاد باید رنگ شوند زیرا می بایست در برابر زنگ زدگی و خوردگی محافظت شوند.

معرفی رنگ برای فولاد st52 | خرید ورق فولادی st52 از شرکت فولاد سخت |

 مواردی که برای رنگ باید استفاده شود | خواص مکانیکی فولاد st52

رنگ هایی که می بایست برای این منظور استفاده شوند می بایست از نوع آماده باشند و همچنین با شرایط آب و هوایی منطقه مناسبت داشته باشند

شرط استفاده از رنگ ها این است که توسط مهندس ناظر می بایست مورد تایید باشد و تصویب شود.

و همچنین تمام موارد برای آماده سازی سطوح رنگ آمیزی می بایست با استاندارها مطابقت داشته باشد.

در نهایت  مسولیت انجام درست رنگ آمیزی ها با مهندس ناظرو پیمانکار مربوطه می باشد.

خرید | فروش| تامین |ورق فولادی st52

آنالیز فولاد st52 | ورق ضد سایش st52|مشخصات فولاد st52 در ایتبس |خواص مکانیکی فولاد st52
تفاوت فولاد st37 و st52 | سختی فولاد st52 | مقدار تنش تسلیم فولاد st52 |ورق st52
قیمت st52 | قیمت روز ورق های فولادی
معرفی ST52 | قیمت روز st52

قیمت روز ورق فولادی st52 |a516

درجات مختلف کیفیت آماده سازی سطوح |آنالیز فولاد st52

معرفی ST52 | قیمت روز st52  | تمیزکاری با برس سیمی و یا پاشش مواد ساینده باید با توجه به چگونگی انجام کار به نتیجه ای مطلوب منتهی شود.

سطوح فولادی قبل از اعمال آستری ها به صورت زیر طبقه بندی می شود. درجات آماده سازی که در زیر آورده می شوند،

بیانگر تمیزی سطح فولاد می باشند که باید از کثافات و چربی ها پاک شده و همچنین لایه های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشند.

: Sa 1 تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی،

کثیفی و نیز لایۀ اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می باشد و زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن،

چربی و کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایۀ اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد.

هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

: Sa 2/5 تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد

و نیز باید لایۀ اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند.

هرگونه اثر به جا مانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه های جزیی به شکل خال ها و نوارها به نظر بیاید.

: Sa 3 تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ای

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن،

چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایۀ اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند.

اینچنین سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره ای باشد. رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

قیمت st52 | قیمت روز ورق های فولادی

رنگ آمیزی |مشخصات فولاد st52 در ایتبس
 • برای اینکه فولاد از زنگ زدی در امان باشد می بایست تمام نکات مربوط به استاندارهای رنگ آمیزی ورق های فولادی ST52 | A516 رعایت شود
 •  قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود
 • رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش،
 • رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.
 •  قطعاتی که تازه رنگ شده اند باید از گرد و خاک محافظت شده و سطح رنگ آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.
 •  رنگ آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانۀ سازنده رنگ صورت گیرد.
 •  در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ آمیزی را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد،
 •  در سطوح و لبه هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله ۵۰ میلی متری از خط جوش متوقف شود.
 • تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجدداً رنگ آمیزی شوند
 • اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند ( به واسطۀ عملیات جوشکاری، حمل،بستن و یا… ) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده،
 • نقاشی و رنگ کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد.
 • سطوح غیرقابل دسترس
 •  سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است
 •  سطوح صاف و آماده شده
 • سطوح مجاور جوش کارگاهی

جاهایی که  باید عملیات ترمیم انجام گیرد:

 • در تمام سطوحی که طبله کردن،
 • وجود ترک ها و پوسته شدن رنگ
 • و سایر علایم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطح تأمین نشده است،

سطوح تمام شده رنگ آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد:

 • یکنواختی ظاهری در رنگ
 •  یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ،
 • عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ،
 • انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره،
 • عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

 انبارداری رنگ

رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر ۱۸ و حداکثر ۳۵ درجه سلسیوس باشد. در این خصوص دستورالعمل های کارخانۀ سازنده رنگ می تواند ملاک عمل واقع گردد.

قیمت st52 | قیمت روز ورق های فولادی

 ضخامت رنگ | ضخامت ورق

هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازنده رنگ انجام گیرد. اما ضخامت رنگ خشک شده نباید از حداقل ضخامت رنگ تعیین شده کمتر شود. چنانچه میزان تعیین شده در یک دست رنگ نتواند ضخامت لازم را تأمین کند، رنگ آمیزی باید مجدداً تکرار شود تا حداقل ضخامت مورد لزوم به دست آید.

کلیۀ مصالح قطعات فولاد باید طبق مشخصات جدول زیر رنگ شود.

جدول ۱- حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

 • شرایط معتدل، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی یا کمتر از ۵۰ %
 • شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از ۵۰% و مساوی یا کمتر از ۸۰ %
 • شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰ %
 • درصورتی که دستورالعمل رنگ آمیزی توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود، می توان از شرایط جدول فوق عدول نمود.
 • صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روی هم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقط به لایه ای در حد ۲۰ میکرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز می باشد .
 • میکرون میلی متر است .
 • منظور از رطوبت نسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه است.

گالوانیزه کردن

معرفی ST52 | قیمت روز st52 |عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه وری داغ به وسیلۀ روی با خلوص ۹۸/۰ در هر مترمربع انجام شود.

قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی های خارجی گردد.

در مورد قطعات گالوانیزه شده و محل هایی که مورد عملیات جوشکاری قرار خواهند گرفت نباید نزدیکتر از  ۵۰ میلی متر به محل جوش گالوانیزه شوند، چنین قسمت هایی که گالوانیزه نشده اند مطابق آنچه در بخش رنگ آمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات ترمیم قرار گیرند.

قیمت st52 | قیمت روز ورق های فولادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.