ورق-دریایی-A36-GL-ALR-A

ورق-دریایی-A36-GL-ALR-A

ورق دریایی در صنایع دریایی و اسکله سازی کاربرد دارد. ورق دریایی با استاندارد A36 و Gl-A تولید می شود. ورق دریایی Gl-A دارای کیفیتی بهتر از ورق A36 است.