نبشی-نامساوی

شرکت فولاد سخت تامین کننده انواع نبشی استیل، نبشی آهن و همینطور نبشی نامساوی در تمام ابعادها و متریال های ST52، ST37 و ST44