استاد-بولت
استاد بولت
۱۲ تیر ۱۳۹۶
نبشی-استیل
نبشی استیل
۱۲ تیر ۱۳۹۶

 

 

 


شرکت فولاد سخت تامین کننده انواع ناودانی ها و نبشی ها اعم از؛

ناودانی آهن، ناودانی استیل، نبشی آهن، نبشی استیل و نبشی دریایی


 

جهت خرید این محصول به فروشگاه آنلاین مراجعه کنید..

ناودانی استیل


ناودانی استیل

ناودانی ها سطح مقطعی به شکل حرف U دارد و به انگلیسی U-Channel
نام گذاری می شود.

مشخصات مقطع ناودانی UNP

ناودانی استیل دارای مقاطع مختلفی هستند که در زیر به آن ها اشاره
می کنیم:

UNP 30×۱۵, UNP 30,UNP 40×۲۰,UNP 40,UNP 50×۲۵,UNP 50,UNP 60
UNP 65 , UNP 80 , UNP 100 , UNP 120 , UNP 140, UNP 160, UNP 180
UNP 200, UNP 220, UNP 240,UNP 260,  UNP 280, UNP 300, UNP 320
UNP 350 , UNP 380, UNP 400

 ابعاد  و  اندازه ی UNP  (ناودانی) ها به نوع آنها بستگی دارد. این
ابعاد عبارتند از:

ارتفاع مقطع با حرف h مشخص می شود
ضخامت جان یا حرف ts مشخص می شود
عرض بال با حرف b مشخص می شود
ضخامت بال با حرف tg مشخص می شود
سطح مقطع با حرف A مشخص می شود
وزن هر متر با حرف G مشخص می شود
فاصله محور ثقل با حرف ez مشخص می شود
فاصله مرکز برش با حرف YM مشخص می شود

 

ناودانی استیل

 

برای مثال ابعاد ناودانی استیل UNP 40 برابر است با:

h= 40mm/ ts= 5mm / b= 35mm / tg= 7mm / A= 6.21cm2
/ G= 4.87 kg/m / ez= 1.33 cm / YM= 2.32

مشخصات مقطع ناودانی UNP

مشخصات مقطع ناودانی UNP

 

جهت آگاهی از قیمت ها و مشاوره تخصصی در زمینه آهن آلات
با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

جهت آگاهی از قیمت ها با ما تماس حاصل فرمایید.

ناودانی استیل

 

 

شرکت فولاد سخت تامین کننده انواع ناودانی ها و نبشی ها اعم از؛ ناودانی آهن، ناودانی استیل، نبشی آهن، نبشی استیل و نبشی دریایی