تماس با ما

برای ارتباط سریع با ما از فرم زیر استفاده کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

جی بولت
۱۲ تیر ۱۳۹۶
یو_بولت
یو بولت
۱۲ تیر ۱۳۹۶

آی بولت (Eye Bolt)


آی بولت

آی بولت پیچی یک طرفه است که در یک سر دارای حلقه است. آی بلت ها
به دلیل شباهت به چشم، با کلمه انگلیسی Eye نامگذاری شده اند.

دلیل نام گذاری آن به این اسم، شباهت آن به “چشم  (Eye)” است.

انواع بولت ها با پوشش دهی گالوانیزه گرم، داکرومات و تفلون نیز عرضه
می شوند.

جهت استعلام قیمت ها و آگاهی از لیست کامل بولت ها با کارشناسان ما
تماس حاصل فرمایید.

 

شرکت فولاد سخت؛ تامین کننده و توزیع کننده انواع بلت

 


آی بولت (Eye Bolt) آی بولت پیچی یک طرفه است که در یک سر دارای حلقه است. آی بلت ها به دلیل شباهت به چشم، با کلمه انگلیسی Eye نامگذاری شده اند. دلیل نام گذاری 
آن به این اسم، شباهت آن به "چشم  (Eye)" است. انواع بولت ها با پوشش دهی گالوانیزه گرم، داکرومات و تفلون نیز عرضه می شوند. جهت استعلام قیمت ها و آگاهی از لیست 
کامل بولت ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. آی بولت (Eye Bolt) آی بولت پیچی یک طرفه است که در یک سر دارای حلقه است. آی بلت ها به دلیل شباهت به چشم، با 
کلمه انگلیسی Eye نامگذاری شده اند. دلیل نام گذاری آن به این اسم، شباهت آن به "چشم  (Eye)" است. انواع بولت ها با پوشش دهی گالوانیزه گرم، داکرومات و تفلون 
نیز عرضه می شوند. جهت استعلام قیمت ها و آگاهی از لیست کامل بولت ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
آی بولت (Eye Bolt) آی بولت پیچی یک طرفه است که در یک سر دارای حلقه است. آی بلت ها به دلیل شباهت به چشم، با کلمه انگلیسی Eye نامگذاری شده اند. دلیل نام 
گذاری آن به این اسم، شباهت آن به "چشم  (Eye)" است. انواع بولت ها با پوشش دهی گالوانیزه گرم، داکرومات و تفلون نیز عرضه می شوند. جهت استعلام قیمت ها و 
آگاهی از لیست کامل بولت ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.